Kontrast

Czcionka A A A

BIP

Zbiory

Postęp w dziedzinie technologii i w przepływie informacji oraz towarzyszące im zmiany potrzeb i oczekiwań czytelników są głównym czynnikiem wpływającym na kształt zasobów Biblioteki. Duży udział w zakupie nowości wydawniczych mają sami czytelnicy zgłaszając bibliotekarzom swoje życzenia odnośnie uzupełniania zbiorów. Gromadzone zbiory mają charakter uniwersalny. Największą liczbę stanowi literatura piękna dla dorosłych. Uzupełniany jest księgozbiór dot. literatury popularnonaukowej i naukowej. Zakres tematyczny tego typu zbiorów obejmuje m. in. takie zagadnienia jak: pedagogika, psychologia, religia, biografie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach zgromadzono 38 140 woluminów.

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

  • Literatura piękna dla dzieci 7 905 vol.
  • Literatura piękna dla dorosłych 17 498 vol
  • Literatura popularnonaukowa 12 737 vol.

Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych:

  • liczba tytułów tzw. książek mówionych i audiobooków – 640
  • liczba książek z dużą czcionką (przybliżona) – ok. 70

Biblioteka w 2014 r. prenumerowała 36 tytułów czasopism. Jest to przede wszystkim prasa codzienna, jak Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza.

Czytelnicy chętnie sięgają po prasę lokalną, np. Echo oraz miesięczniki: Twój Styl, Świat Nauki, Wiedza i Życie, a także po Przyjaciółkę, Claudię, Zdrowie, Cztery Kąty. Chętnie czytane są: Polityka, Newsweek, Świat Nauki, Wysokie Obcasy.