Kontrast

Czcionka A A A

BIP

Bez kategorii

Podziękowanie

Podziękowanie dla Pawła Wanota

Za okazywaną przez Pana życzliwość i przyjazną dłoń,
która nas wspierała w naszej codziennej, całorocznej
pracy dla dobra lędzińskich czytelników.
Dzięki Pańskim wpłatom wzbogaciliśmy nasze zbiory
o 171 książek
.

W imieniu naszych czytelników oraz swoim własnym
składamy Panu za ten gest najserdeczniejsze podziękowania.
Wyrażając swą wdzięczność życzymy sukcesów
w realizacji dalszych życiowych zamierzeń.