Kontrast

Czcionka A A A

BIP

Wydarzenia

Rozmawiali o jedności Kościoła i o ekumenizmie

W piątkowy wieczór, 13 marca br. , w sali audiowizualnej przy Placu Farskim, odbyło się kolejne spotkanie otwarte Klubu Tygodnika Powszechnego. Na spotkaniu współorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lędzinach, prelekcję pt. ”Jedność Kościoła. Ekumenizm wczoraj i dziś” wygłosił Jan Szuła, historyk filozof a także pasjonat teologii.

Prelekcja Jedność Kościoła. Ekumenizm wczoraj i dziś
Fot. Mirosław Leszczyk

Prowadzący przedstawił zarys rozwoju chrześcijaństwa w starożytności i średniowieczu, a także dokonał krótkiej charakterystyki innych wielkich wyznań, w tym judaizmu, islamu, buddyzmu itp. Szczególną uwagę poświęcił wydarzeniu mającym duży wpływ na obecną sytuację w świecie chrześcijańskim, czyli na schizmie wschodniej w 1054 roku, której konsekwencją było powstanie kościołów prawosławnych. Następnie omówił rozłam w Kościele łacińskim, zapoczątkowany Reformacją w 1517 roku i powstanie kościołów protestanckich. Przypomniał, że idea ekumenizmu i dialogu międzywyznaniowego miała swoje źródło w kościele protestanckim , czego wynikiem jest Światowa Rada Kościołów, przy której Kościół rzymsko-katolicki ma status obserwatora. Ogromnym impulsem na rzecz otwarcia się Kościoła rzymsko-katolickiego na dialog ekumeniczny z innymi wyznaniami były obrady i postanowienia Soboru Watykańskiego II w latach 1962-1965. Od tego momentu dialog ten przybrał różne formy i zaowocował wspólnymi międzywyznaniowymi poczynaniami, w tym nabożeństwami ekumenicznymi, spotkaniami modlitewnymi, wzajemnymi wizytami hierarchów, na czele z papieżami i patriarchami prawosławnymi.

W drugiej części spotkania zebrani mieli możliwość zadawania pytań, na które prowadzący chętnie odpowiadał, wywiązała się też ciekawa dyskusja.

Przypomnijmy, że w październiku 2013 roku Jan Szuła, również na spotkaniu KTP, wygłosił prelekcję p.t. „Franciszkańska koncepcja życia w zgodzie z naturą”.