Kontrast

Czcionka A A A

BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach o nazwie bibliotekaledziny.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 17.08.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.08.2015 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.
  • Brak formularza kontaktu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  • widoczny fokus

Dostępność architektoniczna

Centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Lędzińska 86, 43-140 Lędziny
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny

  • W budynkach poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier
  • W budynkach zapewniono rozwiązania architektoniczne, środki techniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych
  • Podmiot nie zapewnia w tych budynkach informacji na temat rozkładu pomieszczeń
  • Zapewniamy wstęp do tych budynków osobie korzystającej z psa asystującego

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 31.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.