Kontrast

Czcionka A A A

BIP

Komunikaty

Biblioteka jest już otwarta!

16 listopada o godz. 12.00 po generalnym remoncie odbyło się uroczyste otwarcie, centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lędzińskiej 86. Otwarcia dokonali Dyrektor Biblioteki Joanna Wicik oraz Burmistrz Wiesław Stambrowski.

W uroczystości udział wzięli: Wicestarosta Bernard Bedorz, Instruktor Działu Metodycznego Biblioteki Śląskiej Agnieszka Grefkowicz, przedstawiciele firmy „Mazur" - Sławomir Mazur - szef firmy, mistrz budowlany Zbigniew Dopieralski, kierownik budowy Adam Janota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Joanna Figura, konserwator zabytków Anna Fabiańczyk, przedstawiciel Śląskiego Konserwatora Zabytków Anna Klejman (w jej zastępstwie była Magdalena Lachowska), przedstawiciele Urzędu Miasta Lędziny, Rady Miasta, przedstawiciele ościennych bibliotek publicznych, byli i obecni pracownicy biblioteki oraz osoby zaprzyjaźnione.

Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem pamiątkowej tablicy, poświęconej pamięci proboszcza parafii św. Anny Henryka Głucha na skwerku miejskim. Odsłonięcia dokonał burmistrz Wiesław Stambrowski. Na tablicy widnieje napis „Dobroć jest to ciche czynienie tego, o czym inni mówią głośno". Tablica umieszczona jest na posadzonym wiosną „Dębie Henryka".

Następnie goście udali się do budynku Biblioteki gdzie Dyrektor Biblioteki Joanna Wicik przybliżyła gościom historię powstania biblioteki oraz podziękowała, wszystkim, którzy przyczynili się do zakończenia remontu. Podkreśliła, że ponowne otwarcie Biblioteki to zasługa wielu ludzi i ogromny sukces całego naszego miasta.

Osoby, które przyczyniły się do powstania tak wspaniałego obiektu otrzymały pamiątkową replikę płaskorzeźby przedstawiającą św. Michała Archanioła walczącego ze złem. Byli to Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Anna Klejman, inspektor nadzoru Krzysztof Basiaga, szef firmy „Mazur" Zbigniew Napieralski, Adam Janota, Mirosław Leszczyk, Dyrektor MOK Joanna Figura, sztukatorzy Jadwiga i Piotr Maksym, Architekt Wojciech Klasa, Jerzy Konieczny.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli obejrzeć odnowioną Bibliotekę oraz wystawę ukazującą historię miasta i dzieje obiektu.  Efekt jest imponujący. Remont prowadzony przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta rozpoczął się w 2009r. W budynku wymieniono okna, gruntownemu remontowi została poddana więźba dachowa, zostało wykonane nowe pokrycie dachowe z dachówką ceramiczną oraz orynnowanie, odtworzono zdobienia i gzymsy na elewacji. Prawdziwa rewolucja w wyglądzie budynku nastąpiła za sprawą archiwalnych fotografii z początku XX wieku, które udało się uzyskać od lokalnej społeczności. Na ich podstawie zrekonstruowano sztukaterie i detale architektoniczne okien. Na uwagę zasługuje piękny rzeźbiony ganek przy wejściu od strony ul.Kupilasa z odtworzonymi historycznymi drzwiami.

Wnętrze budynku uległo całkowitemu przeobrażeniu zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym. Powstała nowa klatka schodowa, przebudowano część pomieszczeń, powstało nowe zaplecze sanitarne. Na szczególną uwagę zasługuje sala reprezentacyjna na piętrze budynku oraz centralna z sztukaterią sufitową oraz dębowo - jesionową posadzką. W pomieszczeniach na parterze odtworzono charakterystykę dla epoki kolorystykę ścian, wykonano sztukaterie i podano renowacji stolarkę drzwiową. Wokół budynku położono kostkę brukową i posadzono bukszpany.

Do końca tygodnia istnieje możliwość zwiedzenia budynku, jak również będzie miał miejsce cykl spotkań z pisarzami na początek z regionalistą Markiem Szołtysikiem.